Извјештај "Ситуација епидемије АИДС-а 2009" који је објавио Заједнички програм Уједињених нација за ХИВ / АИДС и Свјетска здравствена организација (ВХО) открива да је број нових инфекција узрокованих вирусом АИДС-а (ХИВ) ) смањио се у свету за 17% у последњих осам година.

Поред тога, извјештај наглашава да програми за превенцију ХИВ-а постижу позитивне резултате. У подсахарској Африци, случајеви ХИВ инфекције су смањени за око 15%, што значи 400.000 мање инфекција у 2008. У истом периоду, у источној и јужној Азији, ови случајеви су смањени за око 25% 10%. У источној Европи, епидемија је релативно стабилна, упркос значајном повећању броја нових инфекција, посебно оних које изазивају ињекцијски лекови.

У неким земљама, међутим, постоје индикације које указују на даље повећање учесталости вируса.

Истраживања се настављају у областима фармаколошког третмана и развоја вакцине. Нажалост, лијекови за ХИВ нису увијек доступни у земљама у развоју, гдје је величина епидемије много већа.

How Measles Made a Comeback (Октобар 2019).